Planstrategi 2020 er nu vedtaget

Nye boligområder, udvikling af erhverv-, turisme- og detailhandel samt øget fokus på bæredygtighed – Planstrategi 2020 er vedtaget

16.06.20
Hvordan skal Køge Kommune udvikle sig frem mod 2033? Hvor skal vi bygge boliger? Og hvilken type erhvervsliv, skal vi have særlig fokus på?

Planstrategi 2020, som nu er endeligt vedtaget af byrådet, lægger trædestenene for udviklingen i årene 2021-2033 inden for både erhverv, boligmasse, byudvikling og bæredygtighed. 

På boligområdet omfatter strategien blandt andet udvikling af nye byområder i Herfølge Vest og Hastrup Øst samt udvikling ved det tidligere Sun Chemical nær de attraktive naturområder ved Ølsemagle Revle. 

Samtidig er der ifølge Planstrategien brug for at drøfte behovet for en ny erhvervsprofil. Køge Kommune er med Skandinavisk Transport Center blevet en national storspiller inden for lager- og logistik – en mulighed kunne være at opdyrke eller tiltrække innovative og bæredygtige virksomheder, der bygger på nogle af de kompetencer, Køge i forvejen har: 

- Planstrategi 2020 er en fortsættelse af de politiske visioner, som skal udvikle Køge Kommune til Sjællands bæredygtige kraftcenter. Vores fællesskab vil vokse i årene, der kommer, og Køge by skal sammen med vores mindre bysamfund og landsbyerne udvikles bæredygtigt til gavn for både borgere og erhvervsliv, siger borgmester Marie Stærke.

For få uger siden afslørede den årlige befolkningsprognose, at Køge Kommune kan se frem til en markant vækst på 11 procent i løbet af de kommende 12 år. Dermed ser der ud til at blive god brug for de nye boligområder, der ifølge Planstrategien skal udvikles i henholdsvis Herfølge vest, Hastrup øst og på den nuværende Sun Chemical grund – boligområder som bliver for både børnefamilier, singler og seniorer. Udover boligområder og behovet for en ny erhvervsprofil omfatter Planstrategi 2020 også en særlig fokus på emner som infrastruktur, energi og skovrejsning.

Forslaget til Planstrategi 2020 blev vedtaget allerede i februar af byrådet, som besluttede at sende planen i offentlig høring. Der er modtaget en række gode høringssvar, som kommunen kan tage med videre i det kommende arbejde med Kommuneplan 2021.

- Med planstrategien har vi lagt trædesten til udviklingen af kommunen frem mod 2032. En del af initiativerne vil også berøre den kommende kommuneplan, så vi er meget glade for de input, vi har fået fra borgerne frem mod vedtagelsen, siger Marie Stærke.

Læs planstrategien her: Planstrategien 2020 (pdf).

Pressekontakt:
Marie Stærke, 24 90 20 00


Opdateret af Køge Kommune 18.08.20