Anlægsarbejder på vej i Borup

To nye boligområder, Møllebankerne II og III, er på vej i Borup. Derfor starter Køge Kommune nu arbejdet med at forlænge Vestre Ringvej samt anlægge en stiforbindelse, så de nye beboere kan få adgang til de rekreative områder og til Boryp Bymidte.

30.06.20

Kort over Borup og Møllebankerne

I slutningen af juli måned vil der komme gang i gravemaskinerne i Borup, hvor der gøres klar til de næste etaper af boligerne på Møllebankerne. 

De kommende anlægsarbejder er en forlængelse af Vestre Ringvej mod nord, som skal fungere som adgangsvej til de kommende boligområder Møllebankerne II og III. Derudover bliver der anlagt stiforbindelse mellem stisystemerne vest for Kimmerslev Møllebæk og de nye boligområder. 

På kortet ovenfor kan man se de vej- og stiarbejder, der nu går i gang. 

Både adgangsvej og stitilslutning forventes fuldt færdiggjort ultimo 2021. 

Anlægsarbejderne har afsæt i lokalplan 1025, som har til formål at give mulighed for etablering af 200 boliger samt indpasning af offentlige institutioner som f.eks. daginstitution. 

Arealet er privat ejet og udviklingen sker i samarbejde med grundejer.

De nærmeste naboer er orienteret direkte om de forestående gravearbejder. 

Kommunens kontaktpersoner i forbindelse med årets anlægsarbejder er være Amanj Ahmad, tlf.: 5667 6856, e-mail: amanj.ahmad@koege.dk og Ulrik Hinke Lindberg, tlf. 5667 2413, e-mail: ulrik.hinke.lindberg@koege.dk 

I løbet af 2020 vil der blivet udarbejdet forslag til en yderligere forlængelse af Vestre Ringvej frem til Ørningevej – og herfra videre frem til Ryeskovvej. Kommunen er vidende om – og har forståelse for - at bl.a. naboer har stor interesse for dette arbejde, men på nuværende, tidlige tidspunkt er der ikke yderligere information om projektet. 

Kommunens kontaktpersoner på det kommende forslag til yderligere forlængelse af Vestre Ringvej vil indledningsvis være Niels Erik Andersen, e-mail: nielserik.andersen@koege.dk   


Opdateret af Køge Kommune 30.06.20