Tillæg nr. 9 til vandforsyningsplan 2010-2021

Køge Kommune har vedtaget tillæg nr. 9 til Vandforsyningsplan 2010-2021.

01.05.20
Tillægget beskriver hvorledes Slimminge Vandværk vil fortsætte med at levere drikkevand til Slimminge Vandværks forbrugere, indtil Borup får etableret et nyt vandværk (årstal uvist) eller hvis vandkvaliteten fra Slimminge Vandværk ikke kan leve op til drikkevandskriterierne. I nævnte tilfælde vil vandindvindingen på Slimminge vandværk lukkes ned og så vil drikkevandet pumpes fra Borup Vandværk til Slimminge vandværks rent vands tank og derfra sendes ud til forbrugerne som vanligt. 


Tillægget har været i offentlig høring fra d. 16. januar 2020 til den 13. februar 2020. Efter høringsperioden har Byrådet godkendt tillægget d. 28. april 2020.


Du kan finde tillæg nr 9 her


Kontakt Grundvand
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 01.05.20