Oplag af jord

Tilladelse til midlertidigt oplag af overskudsjord på Værftsvej 2, 4600 Køge

21.04.20

Køge Kommunes afgørelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden 4 uger fra offentliggørelse af denne tilladelse dvs. den 15. maj 2020.

Hent tilladelsen her.

Kontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22