Dispensation fra forskriftens krav til arbejdstider

Hermed dispensation fra forskriftens krav til udførelse af asfaltarbejde i weekenden den 16. – 17. maj.

24.04.20
Køge Kommune meddeler hermed dispensation fra forskriftens krav til støj og arbejdstider til følgende aktivitet:

Partiel udskiftning af asfaltbelægning. Til arbejdet vil der blive anvendt asfaltfræser, Feje-sugebil, Traktor, Asfaltudlægger, Tromle og Plade-vibrator. Arbejdet kan udføres i weekenden, uge 20: Lørdag og søndag den 16. og 17. maj 2020 kl. 10.00 – 18.00. Nabobeboelser indenfor varslingszonen skal orienteres min. 1 uge i forvejen.

Hent dispensationen herKontakt
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 08.02.22