Køge Kommune arbejder videre på nye måder

Skoler, daginstitutioner og kulturinstitutioner i Køge Kommune forlænger lukningen til og med den 13. april. Kommunens administrative medarbejdere fortsætter arbejdet hjemmefra indtil denne dato. Det sker som led i regeringens nyeste udmeldinger den 23. marts.

24.03.20

Hele Danmark kæmper fortsat for at begrænse smittespredningen af corona-virus blandt danskerne. Formålet er at passe bedst muligt på ældre og svage borgere samt på personalet og de øvrige ressourcer i sundhedsvæsnet. Den 23. marts meldte regeringen ud, at lukningen af de offentlige institutioner, der hidtil har været sat til den 27. marts, nu forlænges til og med den 13. april. Det gælder naturligvis også for Køge Kommune.

I godt en uge har en lang række administrative arbejdsopgaver været flyttet fra rådhuset til medarbejdernes hjemmekontor. Den nye udmelding betyder således, at der fortsat arbejdes hjemmefra på fx byggesager og miljøsager, ligesom de medarbejdere, der betaler kommunens regninger, gør dette hjemmefra til og med den 13. april. På skoleområdet arbejder medarbejderne for i høj grad at lægge om til online-læring. Desuden bliver der gjort et stort arbejde for at understøtte resten af organisationen med de mange nye forandringer, som medarbejderne skal forholde sig til.

Hjemmeplejen og sundhedsområdet arbejder videre som hidtil. De borgere, der har brug for hjælp i hjemmet, får fortsat den hjælp:

-          Det er afgørende, at vi står sammen om at stoppe spredningen af corona-virussen. Det betyder, at vi også i Køge Kommune hver dag arbejder på at finde nye løsninger til gavn for vores borgere. For Køge Kommunes 5.000 medarbejdere betyder det, at nogle arbejder videre, som de hele tiden har gjort, bare hjemmefra. For andre betyder det en væsentlig omlægning af deres arbejde. Lærerne knokler på for at finde nye metoder, som giver vores børn læring derhjemme. På sundhedsområdet ruster man sig til at hjælpe flere syge og svage borgere, som nok vil komme, siger borgmester Marie Stærke.

-          Uanset hvor man kigger hen, oplever jeg medarbejdere, der gør alt hvad de kan for at omstille sig i en svær situation. Borgerne i Køge Kommune kan føle sig trygge ved, at der er hjælp, når der er brug for det. Det ændrer ikke ved, at denne situation også medfører spørgsmål og besvær for borgerne. Jeg vil gerne takke for tålmodigheden og slå et slag for, at vi sammen kommer gennem denne vanskelige tid, siger borgmester Marie Stærke.

På koege.dk/corona er det muligt at se, hvordan omlægningen af arbejdet påvirker specifikke områder i Køge Kommune.

Pressekontakt:

Borgmester Marie Stærke, telefon 24 90 20 00

Opdateret af Køge Kommune 24.03.20