Hjælp på vej til Køges foreninger

Det er svære tider også for Køges mange kultur- og idrætsforeninger, som må holde lukket på grund af Covid-19. Politikerne overvejer at hjælpe inden for de gældende økonomiske rammer.

26.03.20

Der er stilhed rundt om i foreningslokalerne, hvor man blandt andet mærker de økonomiske følgevirkninger af aflyste arrangementer.

Derfor vil politikerne nu drøfte, hvordan man kan komme med en håndsrækning til foreningerne.

-    - Der er muligheder for at lette byrden for foreningerne i den nuværende situation inden for de gældende økonomiske rammer. Der er ingen tvivl om, at mange bliver ramt, men vi vil gøre, hvad vi kan for at sikre, at de kommer ud på den anden side med så få skrammer, som muligt, siger formand for Kultur og Idrætsudvalget, Anders Ladegaard Bork.

Den kommende mandag den 30. marts mødes udvalget, hvor man blandt andet vil drøfte mulighederne, som ifølge Anders Ladegaard Bork eksempelvis kan være at udsætte frister for indsendelse af regnskaber og ansøgninger om tilskud eller måske udbetale tilskud tidligere, end man ellers ville have gjort. Varigheden af nedlukningen af foreningerne vil også påvirke omfanget af den langsigtede hjælpeindsats, påpeger Anders Ladegaard Bork:

-    - Udvalget skal nu drøfte de tiltag, som vi har mulighed for at udmønte på kort sigt, men det er klart, at når vi endnu ikke kan se enden af krisen, kender vi heller ikke omfanget af de langsigtede konsekvenser, slutter udvalgsformanden.

Pressekontakt:
Anders Ladegaard Bork, 29 47 07 55
Opdateret af Køge Kommune 26.03.20