Ændring af ind- og udkørsel fra genbrugspladsen på Tangmosevej

I forbindelse med forberedelserne til ibrugtagning og åbning af den kommende genbrugsbutik på genbrugspladsen på Tangmosevej

28.02.20
bliver trafikken ind- og ud af genbrugspladsen ændret. Ændringen forventes at være i kraft fra tirsdag den 10. marts. 
I stedet for at køre til højre for enden af alleen, når man kører til pladsen, så skal besøgende køre lige ud og omkring bagsiden af kemi- og elektronikområdet, for derved at komme op til området, hvor der er adgang til alle containerne. Udkørslen vil ske ad samme vej som indkørslen


Genbrugspladsen


Kontakt Renovation
Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 28.02.20