Køge Kommune har nu taget den nye offentlige byggesagsportal i brug

Portalen giver borgere og virksomheder mulighed for at tilgå arkivet for byggesager og kan findes på www.filarkivet.dk

09.01.20
arkiv

På nuværende tidspunkt vil byggesager afsluttet før 2007 være offentligt tilgængelige på portalen inden februar 2020. Sager afsluttet i perioden 2017-2019 er ved at blive kvalitetsikret, så de derefter kan overføres til portalen. Vi forventer dog, at alle sager er tilgængelige i slutningen af 2020. 

De borgere og virksomheder, som ønsker adgang til byggesager fra 2017-2019, inden de er offentligt tilgængelige, bedes venligst kontakte afdelingen Byg & Plan pr. telefon på 56 67 24 55. 

Opdateret af Teknik- og Miljøforvaltningen 13.01.22