Har du parkeret på Tøxensvejs p-plads efter 1. januar 2018?

Så kan du muligvis få refunderet fejlagtigt opkrævet betaling og pålagt afgifter.

14.01.20

Den 1. januar 2018 indførte Køge Kommune betalingsparkering på alle offentlige veje i bymidten.

Kommunen har dog sidenhen opdaget, at en lille sidevej, der er en del af Tøxensvej, er klassificeret som privat fællesvej. På det lille stykke vej er der fem p-pladser.

Det er kun lovligt at opkræve betaling for parkering på offentlige veje, og derfor har Køge Kommune fejlagtigt opkrævet betaling og pålagt afgifter for manglende betaling på disse fem parkeringspladser.

De borgere som har modtaget en parkeringsafgift for manglende betaling på de 5 pladser vil få refunderet deres afgift.

Hvis du har parkeret på en af dem fem pladser, og du kan godtgøre det, kan du få refunderet betaling for parkeringen.

Det er ikke nok at kunne fremvise en kvittering for betaling af en dagsbillet. Det er nødvendigt at kunne bevise, at man har parkeret på netop den berørte del af Tøxensvej.


Toexensvej

Opdateret af Køge Kommune 14.01.20