Hal 3-projekt bliver færdig uden store ekstraomkostninger efter konkurs

Byggeriet af hal 3 nærmede sig sin afslutning, da entreprenøren i denne uge gik konkurs. Der forventes en mindre forsinkelse af projektet, mens de økonomiske konsekvenser for Køge Kommune vil være minimale

10.01.20
Der bliver sandsynligvis tale om en mindre forsinkelse af byggeriet hal 3 i Køge Idrætspark efter entreprenøren Dansk Halbyggeri i denne uge gik konkurs. Til gengæld forventer Køge Kommune, at økonomien vil være stort set upåvirket af konkursen, der kommer relativt tæt på, at hal 3 står færdig:

- Vi har naturligvis handlet ansvarligt og sikret os, at der ikke er betalt for mere, end entreprenøren faktisk har bygget, mens vi desuden har en sikkerhedsstillelse, for eksempel i tilfælde af noget så uheldigt som en konkurs, siger formand for Teknik- og Ejendomsudvalget, Erik Swiatek.


Køge hallerne udgøres af to bestående haller, mens hal 3 er den sidste, der mangler at blive opført, før halkomplekset står færdigt. Når hal 3 står færdig, skal den rumme idrætshal, omklædningsrum og spillercafe. 

Der udestår byggearbejde for omkring 20-25 % ud af det samlede hal 3-budget på 46 mio. kr. Det er blandt andet gulvet, aptering, enkelte tekniske installationer samt få dele af facaden, som en ny leverandør vil skulle hyres ind til. Præcis hvornår, byggeriet kan komme i gang igen, afhænger af de aftaler, som boet efter konkursen kan få på plads med kurator og leverandører, forklarer Erik Swiatek.

- Vi forventer en mindre forsinkelse, som vi håber at kunne holde nede på 2-4 uger. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt for brugerne af hallen, men det er desværre hvad, der kan ske, når en virksomhed går konkurs. Vi er i fuld gang med at sikre, at opførelse af hal 3 kommer i gang igen så hurtigt og så godt som muligt, siger udvalgsformanden.

Konkursen og de deraf følgende nye leverandøraftaler kan fordyre projektet en anelse – dog ikke mere, end at Køge Kommune forventer, at den økonomi, der vil være tilstede med blandt andet sikkerhedsstillelse efter konkursen, vil kunne rumme det.

Pressekontakt:
Erik Swiatek, 21 53 17 76


Opdateret af Køge Kommune 10.01.20