ETK tager skraldet

Opgaven med at samle papir, glas, plast og metal fra Køge Kommunes borgere, bliver i kommunen. Vi - ETK - gav et kontrolbud, som havde den laveste pris.

20.03.18

Ny affaldsordning

Vi forventer at starte op med den nye affaldssortering i sommeren 2019. Ordningen kommer til at betyde nye måder at indsamle og sortere det genanvendelige affald på hos kommunens borgere til gavn for miljøet. Det drejer sig om papir, glas-, plast- og metalemballager. Vi kommer med erfaringen og ekspertisen, da vi i dag står for indsamlingen af storskrald i Køge Kommune. 

Alle borgere vil i fremtiden få mulighed for at få afhentet seks forskellige typer af affald fordelt på to beholdere eller for flerfamilieboligernes vedkommende seks forskellige containere tæt ved husstanden. Det vil sige, at i stedet for de nuværende tre opdelinger: Papir, glas og dagrenovation, bliver der seks opdelinger, hvoraf plast, metal og madaffald er nye. Det bliver altså lettere at komme af med plast- og metalemballager, som hidtil kun har kunnet afleveres via storskraldsordningen eller ved at køre på genbrugspladsen. Vores første opgave bliver at indkøbe 2 såkaldte 4-kammer-biler.

Kontakt ETK
Opdateret af Køge Kommune 22.07.19