Pressemeddelelser og informationsannoncer

Landzonetilladelse til etablering af sø på Druestrupvej 2

26.11.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til en sø på 600 m2 på adressen Druestrupvej 2, 4632 Bjæverskov – matr.nr. 10a Lidemark By, Lidemark. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35...

Byrådets konstituerende møde den 1. december 2021

25.11.21
Køge Byråd holder konstituerende møde onsdag den 1. december 2021, kl. 17.00. Mødet foregår i Byrådssalen på Rådhuset, hvor der er adgang til teleslynge. Du kan komme ind fra Rådhusgården, indgang 2...

Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalg ser dagens lys

23.11.21
Når det nye byråd den 1. januar 2022 træder til, bliver det med et nyt udvalg i konstitueringen. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget skal blandt andet bidrage med god synergi mellem erhvervslivet og...

Store projekter skaber stærk bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt hos Køge, Stevns, Greve, Solrød og Ishøj kommuner

23.11.21
Etableringen af Lynetteholmen med dertil planlagt klapning af slam i Køge bugt, planer om spildevandsudledning i Køge Bugt samt projektet Holmene i form af otte store kunstige øer ud for Hvidovre, skaber...

Byrådets ekstraordinære møde 23. november 2021

22.11.21
Køge Byråd holder ekstraordinært møde tirsdag den 23. november 2021, kl. 18.00. Mødet foregår i Byrådssalen på Rådhuset, hvor der er adgang til teleslynge. Du kan komme ind fra Rådhusgården, indgang...

Lær at tackle hverdagen som pårørende

22.11.21
Lær hjælp til selvhjælp hjemmefra.Er du pårørende til en syg voksen? Har du for meget om ørene?Et stort ansvar? Mange bekymringer? Føler du dig stresset?Deltag på LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende...

Cirkelhusene Tilslutningstilladelse for regn og spildevand

22.11.21
Køge Kommune meddeler tilslutningstilladelse for et nyt etageboligbyggeri. Afgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet i 4 uger, senest den 20. december 2021. Klagevejledning fremgår af...

Seniorrådsvalget er nu afgjort

19.11.21
Sideløbende med Kommunal- og Regionsrådsvalgene blev der tirsdag den 16. november afholdt valg til Køge Seniorråd for perioden 2022-2025. Stemmerne er nu optalt.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22