Pressemeddelelser og informationsannoncer

Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret

22.12.21
Køge Fjernvarme c/o VEKS har den 16. august 2021 indsendt projektforslag for fjernvarmeforsyning af Nylandsvejkvarteret 4600 Køge.

Godkendelse af projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder

22.12.21
Køge Fjernvarme c/o VEKS har den 16. august 2021 indsendt projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningen i Køge midtbys villaområder.

Godkendelse af restaurering af strækninger på Køge Å og Ejby Møllebæk

21.12.21
Køge Kommune godkender Køge Sportsfiskerforenings projekt med restaurering af strækninger af Køge Å og Ejby Møllebæk ved Spanager

Landzonetilladelse til ridebane

17.12.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til en ridebane på adressen Lammestrupvej 47, 4140 Borup – matr.nr. 3a, Stubberup By, Borup. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens § 35, stk. 1.

Fornyet landzonetilladelse til 16 midlertidige arbejdspladser i forbindelse med sporfornyelse

16.12.21
Køge Kommune meddeler hermed landzonetilladelse til 16 midlertidige arbejdspladser i forbindelse med sporfornyelsesarbejder på Roskilde-Ringstedbanen samt dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen...

Landzonetilladelse til midlertidige beboelsespavilloner

15.12.21
Landzonetilladelse til midlertidige beboelsespavilloner på adressen Lammestrupvej 23, 4140 Borup, matr.nr. 2h Stubberup By, Borup. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

Fornyet landzonetilladelse til bolig på Søllerupvej 15

15.12.21
Fornyet landzonetilladelse til én bolig på adressen Søllerupvej 15, 4681 Herfølge, matr.nr. 2f Søllerup By, Herfølge. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

landzonetilladelse til etablering af ridebane

14.12.21
Hermed landzonetilladelse til etablering af ridebane på Ringsbjergvej 46, 4682 Tureby, Matr. 3d, Ringsbjerg By Sædder. Landzonetilladelsen gives efter Planlovens §35.

VVM-afgørelse vedrørende skov syd for Herfølge

13.12.21
Privat grundejer har fremsendt en VVM-ansøgning om beplantning af ny skov syd for Herfølge.

Miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse af metalskrotoplag

09.12.21
Køge Kommune har udarbejdet en miljøgodkendelse og tilslutningstilladelse til oplag af metalskrot til HJM Recycling Køge A/S på Nordhavnsvej 24, 4600 Køge.
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22