Pressemeddelelser og informationsannoncer

Har du parkeret på Tøxensvejs p-plads efter 1. januar 2018?

14.01.20
Så kan du muligvis få refunderet fejlagtigt opkrævet betaling og pålagt afgifter.

Borgermøde om nye butikker i Den Hvide By

10.01.20
Indkaldelse af idéer forud for udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan, der skal give mulighed for butikker, som forhandler særlig pladskrævende varer.

Hal 3-projekt bliver færdig uden store ekstraomkostninger efter konkurs

10.01.20
Byggeriet af hal 3 nærmede sig sin afslutning, da entreprenøren i denne uge gik konkurs. Der forventes en mindre forsinkelse af projektet, mens de økonomiske konsekvenser for Køge Kommune vil være minimale

Køge Kommune har nu taget den nye offentlige byggesagsportal i brug

09.01.20
Portalen giver borgere og virksomheder mulighed for at tilgå arkivet for byggesager og kan findes på www.filarkivet.dk

Invitation til borgermøde om Lokalplan 1082 for Bjerggade Syd

08.01.20
Køge Kommune inviterer til borgermøde om ny lokalplan.

Unge med angst og depression skal ikke stå alene

06.01.20
Flere unge oplever symptomer på angst og/eller depression som gør hverdagen svær at komme igennem. Det kan være uoverskueligt at gennemføre en uddannelse, være på arbejdsmarkedet eller bare at være...
1
2
3
4
5
Kontakt Køge Kommune
Opdateret af Køge Kommune 03.03.22