Få det bedste ud af koege.dk med den nyeste version af Firefox, Google Chrome, Internet Explorer eller Safari.

Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside.

Læs om vores cookiepolitik

Ja tak til cookies eller Nej tak til cookies

SetOnClick('allowCookiesBtn', 'cookieDisclaimerOuter', 'cookieDisclaimer.AllowCookies', 'Allowed', 30, '', true);

Tilsyn

ETK's kerneopgaver er at fastholde, forskønne og forøge Køge Kommunes samlede ejendoms- og vejkapital ved at vedligeholde og forbedre kommunens fysiske værdier. For at sikre kvaliteten har vi en tilsynsafdeling, der skal medvirke til, at den nuværende standard løftes ved at udføre skærpet tilsyn og kvalitetskontrol på alle de arbejder, der er i bybilledet.

Tilsynsbil


Tilsyn

Arbejdsopgaverne er:

  • Tilsyn med Køge Kommunes grønne områder med skærpet tilsyn/kvalitetskontrol med parker, veje og stiers tilstand
  • Tilsyn med vejnettet, herunder tilsyn med fremmede entreprenørers afspærringer/skiltning og reetablering ved arbejders afslutning
  • Tilsyn med byrum, herunder tilsyn med håndværkere og entreprenørers arbejder
  • at være ansvarlig for udarbejdelse af tilstandsrapporter for kommunens ejendomsportefølje
  • at udføre byggesagkyndig kontrol af bygningsprojekter
  • at føre aktivt tilsyn med den håndværksmæssige kvalitet af vedligeholdelses- og genopretningsprojekter i den eksisterende ejendomsportefølje
Kontakt ETK
Opdateret af Køge Kommune 22.07.19