Hjælpemiddeldepot - Tigervej 8

Hvis du skal have udleveret hjælpemidler fx. badebænke, kørestol, rollatorer m.v. - så foregår det på Hjælpemiddeldepotet på Tigervej 8.

Hjælpemiddeldepotet står overordnet for 3 opgaver, når det gælder hjælpemidler til borgerne:

  • Lagerstyring, levering og rengøring
  • Administration
  • Drift

Kontakt til hjælpemidler

Henvendelse om personlig og praktisk hjælp, madservice, træning, aflastning, ældreboliger, center-/plejeboliger, nødkald mv. kontakt:

Visitationen, tlf. 5667 2626

Henvendelse om personlige hjælpemidler, forbrugsgoder, boligændringer, kropsbårne hjælpemidler og handicapbiler kontakt

Hjælpemidler, tlf. 5667 2627

Læs mere hér inkl. åbningstider: Ældre og sundhedsafdelingen

Lagerstyring, levering og rengøring af hjælpemidler i Køge Kommune

Samtlige Velfærdsforvaltningens genbrugsbrugshjælpemidler som badebænke, kørestole, rollatorer og lignende (og dermed ikke de personlige hjælpemidler som parykker, kompressionsstrømper og lignende) lagerstyres, leveres og rengøres af hjælpemiddeldepotet.

Hjælpemiddeldepotet foretager dagligt leveringer, hvoraf en del af leveringerne sker i forbindelse med udskrivning af borgere fra sygehuset. Tallene for 2019 var, at hjælpemiddeldepotet i alt foretog 5.208 kørsler, hvoraf 1.594 var haste- eller akutkørsler.

Administration af hjælpemidler i Køge Kommune. 

Administrationsdelen omfatter bl.a. opmærkningen af hjælpemidlerne og registreringen af hjælpemidlerne i Køge Kommunes hjælpemiddelsystem.

Drift af hjælpemidler i Køge Kommune. 

Hjælpemiddeldepotet er ansvarligt for den tekniske del af den lovbestemte opgave med at yde støtte til hjælpemidler til borgerne på baggrund af bestillingerne fra hjælpemiddelterapeuterne i myndigheden. Det vil sige, at hjælpemiddeldepotet også står for rengøringen og desinficeringen, reparationen, udskiftningen og leveringen af hjælpemidlerne, herunder for grovindstillingen af hjælpemidlerne ved leveringen.

Opdateret af Køge Kommune 23.09.21